12-03-2013 Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑ»

Tην Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Κων. Καραμανλή 67, 3ος όροφος) θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή τεσσάρων (4) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής, για την συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑ»