28-01-2014 Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ»

Tην Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Κων. Καραμανλή 67, 3ος όροφος) θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή τεσσάρων (4) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής, για την συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ»