Δημοσίευση της διακήρυξης για την διενέργεια του διαγωνισμού εκμίσθωσης οικοπέδου στην οδό Αλεξ. Σταύρου 1-3 του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ»


 Tην Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Κων. Καραμανλή 67, 2ος όροφος) θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση οικοπέδου, ιδιοκτησίας ΕΥΑΘ Παγίων, εμβαδού 408 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην οδό Αλεξ. Σταύρου 1-3 του Δήμου Θεσσαλονίκης.