Δημοσίευση της διακήρυξης για την διενέργεια του διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου με τίτλο: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»

Tην Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 και μεταξύ 10 π.μ. και 11 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία της ΕΥΑΘ Παγίων (Λεωφ. Κων. Καραμανλή 67, Θεσσαλονίκη) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της.