Δημοσίευση της διακήρυξης για την διενέργεια του διαγωνισμού εκμίσθωσης οικοπέδου με τίτλο:

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ 54Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Tην Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση οικοπέδου, ιδιοκτησίας ΕΥΑΘ Παγίων. Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 10 π.μ. και 11 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) της ίδιας μέρας στα γραφεία της ΕΥΑΘ Παγίων (Λεωφ. Κων. Καραμανλή 67, Θεσσαλονίκη) και στη συνέχεια θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.