Διεύθυνση:  Λεωφ. Κων. Καραμανλή 67

Τ.Κ. 546 42

e-mail: eyathpagion (at) eypa.gr

Τηλεφωνικό κέντρο: 2310  953600  και 2310 953580

Fax:  2310 953585

Τηλέφωνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Παπαδοπούλου Ευαγγελία (Αναπληρώτρια Προϊστάμενη) τηλ. 2310  953605

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βουτσαδάκης Γεώργιος
(Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
τηλ. 2310 953606
Γάρου Ασημίνα  τηλ. 2310  953600
Κατσάλη Ανθούλα τηλ. 2310  953586

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Παπαδοπούλου Ευαγγελία (Αναπληρώτρια Προϊστάμενη)
τηλ. 2310 953605

Ιωαννίδης Νίκος τηλ. 2310  953601

Κουκλοτίδης Αντώνης τηλ. 2310 953587